16 d’ag. 2010

Redacten el pla de les Pedreres de Girona

El pla especial de les Pedreres de Girona finalment es convertirà en una realitat. L'any 2002 el pla general del municipi va incloure l'objectiu de recuperar, ordenar i potenciar l'ús social d'un paratge natural situat a tocar del nucli habitat de Girona.

Amb data del 3 d'agost, el regidor d'Urbanisme de Girona, Joan Pluma, va signar el conveni perquè l'empresa Land Urbanisme i Projectes s'encarregui de redactar el pla especial d'aquest espai periurbà, que ocupa unes 150 hectàrees. Amb aquest pas, el govern tripartit compleix un dels objectius inclosos en el pla del mandat de promoure el pla especial d'aquest sector, un projecte que el veïnat del barri havia demanat sovint. El mes de març, en un debat organitzat per la CUP, es va reclamar que es fes “amb urgència el pla especial, per evitar més degradació en el sector”.

El govern municipal compleix també així el calendari que havia establert el regidor de Medi Natural, Ponç Feliu, amb la voluntat que es redactés el pla especial aquest any i que el 2011 es poguessin començar a fer els primeres accions en el sector.

Actuació complexa

El pla especial del sector suposarà una actuació complexa. En l'àmbit urbanístic es vol suprimir el barraquisme que s'ha implantat des de mitjan segle XX a la carena de la muntanya, un fet que comportarà el trasllat d'alguna de les famílies que hi viuen a un altre lloc del municipi.

Des del punt de vista ambiental, l'actuació del pla especial ha de permetre que l'espai natural recuperi el valor paisatgístic, i que se'n garanteixi la preservació. La zona verda s'ha de convertir en un important corredor d'espais naturals de la ciutat i ha de servir com a àrea de transició cap a les Gavarres.

La situació econòmica i les dificultats pressupostàries municipals fan preveure que les actuacions projectades en el pla s'executaran per fases amb inversions puntuals en diversos anys. De fet, aquest any ja s'han dut a terme la neteja de l'espai del Polvorí, l'adequació d'uns quants camins i la restricció al trànsit, i part de l'anella verda d'aquest sector.

LA XIFRA

150 hectàrees

És l'extensió que ocupa el sector de les Pedreres, des de Sant Daniel fins a la Font de la Pólvora.

LES DATES

2002

Aquest any Girona va aprovar el pla general en què es reflectia la voluntat de fer el pla de les Pedreres.

2011

És l'any en què es podrien iniciar les primeres accions d'acord amb el que estableixi el pla especial.

PUNT DIARI