14 de des. 2010

Girona reforçarà la neteja viària a la majoria de barris. I a les Pedreres?

Cal demanar als responsables municipals què s'incorpori el barri de les Pedreres en la planificació del nou contracte de neteja si no volem passar-nos uns quants anys més amb els carrers bruts com fins ara ja que avui surt publicada la següent noticia al Punt Diari sobre neteja viària:

"Un informe sobre la neteja viària a Girona posa en relleu que la majoria de rutes establertes per als escombriaires a barris com Sant Narcís, Santa Eugènia, Montilivi o diverses parts de l'Eixample són inassumibles. El creixement de la ciutat en aquests sectors ha comportat que amb els anys s'anessin ampliant les rutes dels operaris que escombren i avui dia en algun d'aquests barris tenen un recorregut d'entre 10 i 12 km, impossibles de complir en una jornada laboral.

L'exhaustiu estudi realitzat per l'empresa Lovic, i que servirà per a la planificació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus, considera assumibles els serveis de neteja de barris com Barri Vell, Carme o Mercadal, que s'ajusten a les necessitats del sector. Veient aquests desajustos, l'informe conclou que per realitzar les escombrades, ja sigui manuals o amb l'ajuda de vehicles mecanitzats, farien falta 13 persones més a la plantilla.

El nou contracte no preveu augmentar la plantilla de treballadors sinó reorganitzar l'actual que hi ha entre la neteja viària i la recollida de residus, que és de 145 persones.

Millora barri a barri

La diagnosi ja preveu millores per a la futura adjudicatària i preveu els reforços que caldria per a cada barri. Així, al Barri Vell i el carrer del Carme es reforçarà la neteja amb aigua a pressió i un equip de neteja mecànica per a les voreres, un reforç que també es produirà al sector del Mercadal i a l'Eixample nord. A Girona Nord la nova planificació hi preveu més equips d'escombrat manual al llarg de la setmana. A Sant Narcís i l'Eixample esquerra hi haurà, amb el nou contracte, tres itineraris més per crear rutes que es puguin complir, un fet que també passarà a Santa Eugènia i Can Gibert, un sector on en els últims anys hi havia hagut reiterades queixes de neteja viària. A Montilivi hi haurà escombrada mecànica quatre dies a la setmana, que fins ara no existia. A Montjuïc, Sant Daniel i Torre Gironella s'ampliarà el servei de neteja de voreres i a Palau es crearà un nou equip per dividir la càrrega de treball.

Menys contenidors

El contracte preveu en la recollida de residus renovar bona part dels contenidors i això suposarà que Girona es quedi amb 2.836 contenidors, 139 menys dels que hi ha ara. Els nous contenidors són més grans, amb la qual cosa s'estalviarà temps ja que es podran confeccionar rutes més curtes, amb menys aturades. Les millores inclouen estendre la càrrega lateral a la majoria de barris de la ciutat de Girona.

LA XIFRA

4.500 metres és la longitud que es calcula que de mitjana pot arribar a netejar, en una escombrada manual, un operari.

LA XIFRA

60 jornals es destinaran a la recollida de fulles. Als barris de Montjuïc i Palau hi haurà dos equips d'escombrada.

LA XIFRA

139 contenidors menys hi haurà a Girona, però se'n posaran de més capacitat. La ciutat tindrà 2.836 contenidors"

(Publicat al Diari de Girona 14-12-2010)