19 de jul. 2013El barri de les Pedreres ja té local social al Centre Cultural la Mercè. La obertura no serà immediata ja que s'han de fer les obres i adaptacions necessàries, tant a l’interior com a l’exterior. El local s’ubica en una aula de l’esmentat equipament municipal on fins ara, de manera puntual i sota la tutela de la direcció del centre, l’AV ha celebrat alguns del seus actes i esdeveniments. L’ús d’aquesta  aula es cedirà a l’AV i per tant disposarà d’un accés independent a través dels Jardins de la Muralla.

L’actuació es complementarà amb l’adequació dels jardins. Es preveu dotar la plaça d’un recorregut transitable per vianants, còmode i net de pols, que connecti el local social amb les escales i el Passeig Fora Muralla. Així mateix, es proposa la millora de l’enllumenat públic, la instal.lació d’una guingueta adient amb l’entorn, totalment vinculada al local social i, per descomptat, el compromís municipal del manteniment periòdic (neteja i jardineria) i vigilància integral de la zona.

Per altra banda, cal tenir en compte que el local social neix amb el desig que en un futur proper es converteixi en el punt de trobada del barri (la seva ubicació i característiques ho permeten). En definitiva, un lloc on ens hi puguem trobar a gust.  Des de l’AV som conscients que això no és fàcil i que per tal d'aconseguir-ho és imprescindible la màxima participació i consens dels veïns. Per això, us demanem que, en la mesura del possible, participeu de forma activa a les reunions del barri, i, en qualsevol cas, ens feu arribar (via internet o presencialment) les vostres idees, aportacions, suggeriments, observacions, en relació amb els usos i activitats que us agradaria que es portessin a terme en el nou local social, que poden ser ben diversos en funció dels vostres interessos i aficions (tallers de memòria, cuina, crochet, exposicions de fotografia, xerrades, cinema, ioga, pilates, club de lectura…). 


Us animem a fer-ho!


Moltes gràcies
AV Pedreres