8 de jul. 2013


PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS

Presentació

El Pressupost Municipal d'enguany preveu una partida per als barris i aquesta quantitat es va acordar que seria sotmesa a participació ciutadana. Per aquest motiu, una comissió mixta, formada per entitats de la ciutat i representants dels grups polítics municipals, ha estat treballant per elaborar el Reglament de pressupostos participats dels barris que es va aprovar inicialment pel Ple el 13 de maig de 2013.

Aquests dies s’estan celebrant les Assemblees de Barri, on participen la regidora d’Hisenda, M. Àngels Planas, el regidor de Participació Ciutadana, Eduard Berloso, el regidor/a de barri, les associacions de veïns i la resta d’entitats de barri. Si una Assemblea de Barri així ho decideix, també poden formar-ne part entitats que siguin de ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
Aquestes Assemblees tenen com a funció realitzar propostes per portar a terme a cada barri i prioritzar-ne fins a cinc, d’acord amb la quantitat assignada a cadascun dels 30 barris en què s’ha dividit la ciutat. Aquesta quantitat s’ha establert a partir dels criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.
Les Assemblees de Barri són obertes a tots els veïns i veïnes, però a efectes de votacions, només poden votar les entitats.
Una vegada celebrades les Assemblees de Barri, els projectes proposats es traslladen a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que emetrà els informes econòmics i de viabilitat tècnica de cada projecte, els quals es traslladaran a la Comissió Mixta de Ciutat per tal que es puguin concretar quins projectes se sotmeten a consulta mitjançant el vot lliure, directe i secret dels veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

Data de la consulta

La consulta en els barris es realitzarà el dimecres 17 de juliol, simultàniament a tots els barris de la ciutat.

Barris en què s'ha dividit la ciutat

La ciutat s’ha dividit en 30 barris:
Barri Vell / Campdorà / Can Gibert del Pla / Carme-Vista Alegre / Devesa-Güell / Domeny-Taialà / Eixample / Figuerola-Bonastruc / Font de la Pòlvora / Fontajau / Germans Sàbat / Grup Sant Daniel / Mas Ramada / Mas Catofa / Mercadal / Montilivi-La Creueta / Montjuïc / Palau-Avellaneda-Mas Xirgu / Pedreres-Fora Muralla / Pedret / Pla de Palau-Sant Pau / Pont Major / Pujada la Torrassa / Vall de Sant Daniel / Sant Narcís / Sant Ponç / Santa Eugènia / Torre Gironella / Torre de Taialà / Vila-roja